Privacyverklaring

Persoonsgegevens die ik verwerk

MetMirjam.com kan jouw persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruikmaakt van de diensten van de website of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Het gaat in dit geval over je opgegeven naam, je e-mailadres en je IP-adres.

Op MetMirjam.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MetMirjam.com gebruikt deze informatie puur om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens

MetMirjam.com heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders worden aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige is verzameld, neem dan contact op via info@metmirjam.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

MetMirjam.com verwerkt deze gegevens om indien gewenst in contact te komen, bijvoorbeeld bij deelname aan een winactie. De naam van de winnaar wordt dan bekend gemaakt en er wordt contact opgenomen via het door jou opgegeven e-mailadres.

Daarnaast worden eerdergenoemde algemene gegevens gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MetMirjam.com gebruikt deze informatie puur om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

MetMirjam neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MetMirjam) tussen zit.

 

Bewaren van persoonsgegevens

MetMirjam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

MetMirjam.com verstrekt jouw gegevens niet aan derden, alleen als dit nodig is om een overeenkomst met jou uit te voeren of om  te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien je deelneemt aan een winactie waarbij het product door een bedrijf beschikbaar is gesteld, zullen de (zelf verstrekte) adresgegevens van de winnaar worden gedeeld met het bedrijf in kwestie, zodat de winnaar de prijs ook kan ontvangen.

MetMirjam.com maakt gebruik van Google Analytics, waarbij er persoonlijke gegevens van bezoekers worden verzameld. Persoonlijke informatie wordt dus niet actief door MetMirjam.com gedeeld met anderen, maar via Google Analytics gebeurt dit wel. Om jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen, heeft MetMirjam.com een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en wordt het delen van gegevens uitgeschakeld. Ook worden de IP-adressen geanonimiseerd in de Google Analytics code.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

MetMirjam.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MetMirjam.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties kan worden aangeboden. Bij jouw eerste bezoek aan MetMirjam.com word je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MetMirjam.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan), identiteitsnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@metmirjam.com. Er wordt zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek gereageerd.

 

Hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig

MetMirjam.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@metmirjam.com.